สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารสว่นตำบลชีวึก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริห

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารสว่นตำบลชีวึก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ อ.เมือง​บุรีรัมย์​ จ.บุรีรัมย์​ เรื

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ อ.เมือง​บุรีรัมย์​ จ.บุรีรัมย์​ เรื

  ประชาสัมพันธ์ คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

  หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

  ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

  หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำ​บล​เมือง​ฝาง​ อ.เมือง​บุรีรัมย์​ จ.บุรีรัมย์

  ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. ตำบลหนองพลวง

  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่นๆ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่องรายการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 2526 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,017,894

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.