ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ที่ตั้งและอาณาเขต 

ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้งและอาณาเขต  

ที่ตั้งและอาณาเขต

สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นสุขาภิบาลหินดาด และได้รับการเปลี่ยนฐานะมาเป็น
"เทศบาลตำบลหินดาด" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีัรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา 30240 

มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2528
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 39 หน้า 1035-1036 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2529 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหินดาด 
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 7.5 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1,8,10 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 58 กิโลเมตร และมีอาณาเขตทิศเหนือ ทิศใต้
ทิศตะวันอกก และทิศตะวันตก ติดต่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่
ทิศ
รายละเอียด
1
ทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางรถไฟสาย ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปทางทิศเหนือระยะ 1,500 เมตร ตรง กม. 316.000 จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนาน
กับกลาง รถไฟสาย ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศเหนือระยะ 1,500 เมตร ตรง กท.
318.500 ติดกับบ้านหลุ่งประดู่ ในเขต อบต.หลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราช สีมา
2
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,500 
เมตร ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง
รถไฟสายตะวันออก เฉียงเหนือ ไปทางทิศใต้ระยะ 1,500 เมตร ตรง กท.316.000 ติดกับ
สะมะค่า ในเขต อบต.หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
3
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศใต้
ตรง กท.318.000 ผ่านทางรถไฟสาย ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ในแนว
เส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศใต้ ระยะ 1.500 เมตร
้ตรง กม.318.500 ติดกับบ้านบุตะเภา ในเขต อบต. ทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
4
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศเหนือ
ตรง กม.316.00 ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1 ติดกับบ้านห้วยยาง
ในเขต อบต.หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา
 ถนนในอดีตที่ยังเป็น 2 เลน

 ถนนในปัจจุบันที่เป็น 4 เลน

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
ทำเนียบบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.239.151.124
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,736,622

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.