สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายกฤชพล แสงสุนานนท์
Tel. 098-935-6445
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 089 -844-3590


นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 083-966-9719


นายชัยยง พิลาพอง
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทรศัพท์ : 082-848-4140


-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายชัยยง พิลาพอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-848-4140


นางสาวกรรณิกา ชาชำนาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 099-695-5404


นายชยัน กลบกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลูกจ้างประจำ)
โทรศัพท์ : 093-355-7883


นายแสวง วอยพิมาย
พนักงานขับรถดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)
โทรศัพท์ : 087-244-3859


นางสาวฉัตรพร พุทธิชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 096-912-9024
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.205.56.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,097,814

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.