สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายสุรเดช เด่นวงษ์
09-858-60708
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ชุมชนเพชรเจริญ 

ชุมชนเพชรเจริญ
ชุมชนเพชรเจริญ  

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพชรเจริญ

ชื่อชุมชน                               เพชรเจริญ

ชื่อประธานชุมชน                  นางสาวสมลพร ชูตระกูล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง       ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                1. นางสาวสมลพร ชูตระกูล                 ประธานคณะกรรมการ

                2. นางสมจิตร เจริญกัลป์                      รองประธานคณะกรรมการ

                3. นางสาวใกล้รุ่ง ชูตระกูล                   เลขานุการ

                4. นายฉัตร ชูตระกูล                             กรรมการฝ่ายประปา

                5. นายกิตติชัย มนตรี                            กรรมการฝ่ายประปา

                6. นางทองหล่อ เฉื่อยมะเริง                  กรรมการฝ่ายการคลัง

                7. นางสาวชม ชนะทะเล                       กรรมการฝ่ายการศึกษา

                8. นายบุญช่วย มูลตรี                           กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                9. นางทองม้วน ชนะพะเนา                  กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                10. นายจวน เถลิงสุข                            กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                11. นายลำดวน เฉื่อยมะเริง                 กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

ข้อมูลทั่วไป

                1.  พื้นที่  1  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  195  คน จำนวน  39  ครัวเรือน

                2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  99  คน  จำนวนประชากรหญิงจำนวน  96  คน

                3.  อายุชุมชน  20  ปี

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

              ชุมชนเพชรเจริญ  เดิมเป็นหมู่บ้านเมืองเพชร  หมู่ที่  8  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  แยกเป็นชุมชมเพชรเจริญ เมื่อปี  2547    ซึ่งแยกออกจากชุมชนเมืองเพชรเพราะมีขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่น  กลายเป็นชุมชนเพชรเจริญมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.113.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,293

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.