ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ชุมชนเมืองเพชร 

ชุมชนเมืองเพชร
ชุมชนเมืองเพชร  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนเมืองเพชร

ชื่อชุมชน                                 เมืองเพชร

ชื่อประธานชุมชน                   นายบรรจง  เอี่ยมขุดทด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง       ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2562ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                1. นายบรรจง เอี่ยมขุนทด                     ประธานคณะกรรมการ

                2. นายวุฒิชัย ครองเมืองเพชร              รองประธานคณะกรรมการ

                3. นางพิกุลทอง เอี่ยมขุนทด                 เลขานุการ

                4. นายยงยุทธ เอี่ยมขุนทด                   กรรมการฝ่ายประปา

                5. นางสาวเพชรรัตน์ เฉื่อยมะเริง         กรรมการฝ่ายประปา

                6. นางสาวสมฤดี หินขุนทด                  กรรมการฝ่ายการคลัง

                7. นางสาวชลธชา ป้อมจันทร์                               กรรมการฝ่ายการศึกษา

                8. นายศิริวัฒน์ สุขโส                            กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                9. นางประกอบ ดงพุ่ม                           กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                10. นางประนอม ชำนิวัตร                    กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                11. นายไพโรจน์ เฉื่อยมะเริง                กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

                12 นายเลี่ยม ครองเมืองเพชร               ที่ปรึกษา

ข้อมูลทั่วไป

                1.  พื้นที่  1.5  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  197  คน จำนวน  44  ครัวเรือน

                2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  100  คน  จำนวนประชากรหญิงจำนวน  97  คน

                3.  อายุชุมชน  20  ปี

 ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชุมชนเมืองเพชร  เดิมเป็นหมู่บ้านเมืองเพชร  หมู่ที่  8  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน  คือชุมชนเมืองเพชรและชุมชนเพชรเจริญ  เมื่อประมาณปี  2547  และเป็นชุมชนเมืองเพชรมาถึงปัจจุบัน

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
ทำเนียบบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.121.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,316

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.