สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ชุมชนเมืองเพชร 

ชุมชนเมืองเพชร
ชุมชนเมืองเพชร  

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนเมืองเพชร

ชื่อชุมชน                                 เมืองเพชร

ชื่อประธานชุมชน                   นายบรรจง  เอี่ยมขุดทด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง       ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2562ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                1. นายบรรจง เอี่ยมขุนทด                     ประธานคณะกรรมการ

                2. นายวุฒิชัย ครองเมืองเพชร              รองประธานคณะกรรมการ

                3. นางพิกุลทอง เอี่ยมขุนทด                 เลขานุการ

                4. นายยงยุทธ เอี่ยมขุนทด                   กรรมการฝ่ายประปา

                5. นางสาวเพชรรัตน์ เฉื่อยมะเริง         กรรมการฝ่ายประปา

                6. นางสาวสมฤดี หินขุนทด                  กรรมการฝ่ายการคลัง

                7. นางสาวชลธชา ป้อมจันทร์                               กรรมการฝ่ายการศึกษา

                8. นายศิริวัฒน์ สุขโส                            กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                9. นางประกอบ ดงพุ่ม                           กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                10. นางประนอม ชำนิวัตร                    กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                11. นายไพโรจน์ เฉื่อยมะเริง                กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

                12 นายเลี่ยม ครองเมืองเพชร               ที่ปรึกษา

ข้อมูลทั่วไป

                1.  พื้นที่  1.5  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  197  คน จำนวน  44  ครัวเรือน

                2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  100  คน  จำนวนประชากรหญิงจำนวน  97  คน

                3.  อายุชุมชน  20  ปี

 ประวัติความเป็นมาของชุมชน

ชุมชนเมืองเพชร  เดิมเป็นหมู่บ้านเมืองเพชร  หมู่ที่  8  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  แยกเป็นชุมชน  2  ชุมชน  คือชุมชนเมืองเพชรและชุมชนเพชรเจริญ  เมื่อประมาณปี  2547  และเป็นชุมชนเมืองเพชรมาถึงปัจจุบัน

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 44.197.111.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,951,706

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.