สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายกฤชพล แสงสุนานนท์
Tel. 098-935-6445
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ชุมชนโนนสง่า 

ชุมชนโนนสง่า
ชุมชนโนนสง่า  

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนโนนสง่า

ชื่อชุมชน    โนนสง่า  เทศบาลตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานชุมชน       นายผดุงเกียรติ คุ้มมะม่วง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                                1. นายผดุงเกียรติ คุ้มมะม่วง               ประธานคณะกรรมการ

                                2. นางวารุณี ลักษณะคำมี                   รองประธานคณะกรรมการ

                                3. นางสุภา คุ้มมะม่วง                          เลขานุการ

                                4. นายวิรัตน์ แปลกผักแว่น                  กรรมการฝ่ายประปา

                                5. นายสำเริง เขียนค้างพลู                   กรรมการฝ่ายประปา

                                6. นางสมหมาย โฉมศรี                        กรรมการฝ่ายการคลัง

                                7. นางลั่นทม ลักษณะคำมี                  กรรมการฝ่ายการศึกษา

                                8. นายชนะ ผาเวช                กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                                9. นางสุพิน จิตแกล้ว                            กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                10. นางบุญถึง แซ่แต้                            กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                                11. นางพิน จิตแกล้ว                            กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  0.5  ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  220  คน จำนวน 60  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  106 คน จำนวนประชากรหญิงจำนวน  103  คน 3.  อายุชุมชน 20  ปี

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

     ชุมชนโนนสง่า  เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547 โดยแยกจากหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ที่มีขนาดใหญ่  และเดิมชื่อคุ้มโนนสง่า  จึงนำมาตั้งเป็นชื่อชุมชนโนนสง่า  จนถึงปัจจุบัน

 

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.205.56.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,097,837

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.