สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายสุรเดช เด่นวงษ์
09-858-60708
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ชุมชนป่าสงวน 

ชุมชนป่าสงวน
ชุมชนป่าสงวน  

 

ข้อมูลพื้นฐานชุมชนป่าสงวน

ชื่อชุมชน     ป่าสงวน เทศบาลตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อประธานกรรมการชุมชน    นางต้อย ปัตตาละคะ          

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง        ตั้งแต่วันที่ 21  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่ 22  สิงหาคม  2566

                1. นางต้อย ปัตตาละคะ                                        ประธานคณะกรรมการ

                2. นายสมศักดิ์ พุทธิชน                                         รองประธานคณะกรรมการ

                3. นางมนทิรา มารมย์                                           เลขานุการ

                4. นายสมนึก โพธิ์ศรี                                             กรรมการฝ่ายประปา

                5. นายเชาวรัชต์ เชื้อเฉลิม                                    กรรมการฝ่ายประปา

                6. นางขจี การัตน์                                                   กรรมการฝ่ายการคลัง

                7. นางสมจิตร ชูตระกูล                                         กรรมการฝ่ายการศึกษา

                8. นายบุญยัง โฉมเฉลา              กรรมการฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                9.  นางสมจิตร ยังเต็ม                กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                10. นางสมปอง ชอบใหญ่                                     กรรมการฝ่ายทะเบียนราษฎร

                11. นางสุนีย์ รัตนเนตร                                          กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม

 

ข้อมูลทั่วไป

1.  พื้นที่  0.7  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร  350  คน จำนวน  76  ครัวเรือน

2.  จำนวนประชากรชายจำนวน  118  คน  จำนวนประชากรหญิงจำนวน  126  คน

3.  อายุชุมชน  20  ปี

 

ประวัติความเป็นมาของชุมชน

 

เดิมเป็นหมู่บ้านหินดาด  หมู่ที่  1  ตำบลหินดาด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นชุมชนเมื่อ  พ.ศ.  2547  ซึ่งชุมชนนี้เป็นพื้นที่ที่มีป่าสงวนอยู่จึงตั้งชื่อชุมชนนี้ว่าชุมชนป่าสวน  มาจนถึงปัจจุบัน

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.113.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,606,147

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.