สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

 

 การโทรคมนาคม
การไปรษณีย์ในหมู่บ้านซึ่งมีการบริการในเขตพื้นที่ของตำบลหินดาดจากไปรษณีย์อำเภอห้วยแถลง

 เส่นทางหินดาด - พิมาย

 การไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหินดาด มีไฟฟ้าใช้ครบเกือบทุกครัวเรือนและมีความต้องการที่จะแยกเขตไฟฟ้าออกไปอีกในแต่ละหมู่บ้าน
เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ออกไปนอกเขตชุมชนเดิม และมีจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น

 การประปา
จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหินดาด มีน้ำประปาส่วนภูมิภาคใช้ครบเกือบทุกครัวเรือน และยังมีความต้องการที่จะขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคออกไปอีกบางครัวเรือนและครอบคลุมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินดาด


 แหล่งน้ำธรรมชาติ
พื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลหินดาดมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ซึ่งอยู่ในเขตหมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา

  อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
เทศบาลตำบลหินดาดมีสระน้ำประจำชุมชนแต่ละชุมชน ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 7 แห่ง และคลองอีสานเขียว จำนวน 2 แห่ง


   
                       สระน้ำ                                                 คลอง 

 การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน   1   แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จำนวน   2  แห่ง
- มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะคิดเป็น 100%
- มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค-บริโภค
 
               สถานีอนามัยหินดาด
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลตำบลหินดาด มีตู้ยามตำรวจประจำตำบลและตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหินดาด หมู่ที่ 1จำนวน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาประจำให้ความปลอดภัยและความสะดวกในด้านต่างๆ
  ป้อมยามตำรวจหินดาด
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.46.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,947,146

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.