สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประถม 4-6

  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มัธยม1-3

  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ป-13

  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

  ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

  ประกาศจำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

  ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

  ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

  ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

  ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

  ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบ

  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร

  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6/2564

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 2526 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,017,846

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.