สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ในงานเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่่่

  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด จำนวน 27 รายการ

  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เรื่อง การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งฯ

  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 30 รายการ

  ซื้อแบบพิมพ์ใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ

  ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในงานเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแ

  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในงานเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ

  ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน

  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับดรงเรียน 4โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็ก

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ

  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ

  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-7006 เพชรบูรณ์

  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-7006 เพชรบูรณ์

  ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกของรัฐ ปี 2564

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 2526 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.173.214.227
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,017,857

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.