สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันที่ 5 - 7กันยายน 2566  เวลา 17.00 - 19.00 น. 
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้
นางสุพิน จิตแกล้ว 
รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด 
นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ 
รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด 
นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
นางสาวนภสร ภูบาลชื่น 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางวิมลรัตน์ วิลัยกลาง 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
นางขวัญเรือน วงศ์พระลับ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
นางปฏิมา สินโทรัมย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวกรรณิกา ชาชำนาญ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวฉัตรพร พุทธิชน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นายบุญยัง โฉมเฉลา 
งานปฏิบัติงาน EMS 
และ นายเชิดอรุณ ชูตระกูล 
งานขับรถยนต์
ลงพื้นที่ซักซ้อมทำความเข้าใจในการเลือกคณะกรรมการชุมชน ณ ศาลาชุมชนทุกชุมชน

     
     
     
     
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.201.72.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,989,177

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.