สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกล้างถนนชุมชนหินดาด ชุมชนโนนสง่า ชุมชนโนนจำปา
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอำเภอห้วยแถลง ปศุสัตว์อำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคลิมปี สกินในโค ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหินดาด เป็นการเร่งด่วน
วันที่ 16/มิ.ย./64 นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดพร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ได้ส่งมอบรถเข็นแบบวีลแชร์สำหรับผู้พิการราย นางหนู  จำปี โดยการประสานงานของกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบออกใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต สำรวจกิจการ ร้านค้า โดยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจตามเเบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  12  พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด (ครั้งแรก) วันที่  5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564                                                       นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้มอบชุด PPE จำนวน 12 ชุด พร้อมด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 12 ชิ้น สำหรับพนักงานปฏิบัติการประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS โดยใช้งบประมาณส่วนตัว
วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ทางเทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด ประธาน อสม. ทั้ง 9 ชุมชน อสม. ชุมชนป่าสงวน ชุมชนศิลาประชารักษ์ ชุมชนโนนจำปา – หัวทำนบ ชุมชนหินดาด ตัวแทนกำนันตำบลหินดาด และพนักงานเทศบาลตำบลหินดาด  เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จากสระน้ำชุมชนป่าสงวน ผ่านไปยังตลาดเทศบาลตำบลหินดาด ชุมชนศิลาประชารักษ์ และสิ้นสุดที่ศาลาชุมชนป่าสงวน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลหินดาด โดยการนำของ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ทำความสะอาดถนนชุมชนป่าสงวนและชุมชนศิลาประชารักษ์

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.91.62.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,011,414

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.