สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
Tel. 083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
สนับสนุนให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร และวัชพืช และมูลสัตว์
สนับสนุนการปลูกผักปลอดสาร
สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อจัดส่งผู้ประกอบการและการจัดจำหน่าย
สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร จากฟักข้าว
สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรจากเมล่อน
สนับสนุนการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร ไอศกรีมจากเมล่อน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหินดาด ดำเนินการติดป้ายรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเาในที่โล้งแจ้ง และเผาเศษวัชพืช เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ
วันที่ 11 พฤษภาคม  2565 นายชอบ ภิญโญ  นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด   มอบหมาย นางสุพิน จิตแกล้ว  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด นางขวัญเรือน วงศ์พระลับ  หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน และ นางปฏิมา  สินโทรัมย์ จพง พัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565  เวลา 10.45 น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาออกเดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ/จุดบริการประชาชน  
วันที่ 15 เมษายน 2565  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมคณะผู้บริหาร ประชาชน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 31 มกราคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.138.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,408,189

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.