สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะ/ทำความสะอาด บริเวณถนนหมายเลข ๒๒๖ ชุมชนหลุมดิน ถึง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.
วันศุกร์ชุดไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
รับพรจากพระอาจารย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
มุมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
ผลงานของหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
เกมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
กิจกรรมเสรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
กิจกรรมตอนเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
กิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
โครงการงานประเพณีสงกรานต์และพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เก็บขยะบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาดถึงหน้าปณิธาน วันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะ/ตัดหญ้า ริมฝั่งถนนซ้าย/ขวา ถนน หมายเลข ๒๐๖ และ ๒๒๖ และบริเวณถนนอร่อย ชุมชนป่าสงวน วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะ/ตัดหญ้า ริมฝั่งถนนซ้าย/ขวา ถนน หมายเลข ๒๐๖ และ ๒๒๖ วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรมเคลื่อนขบวนอัญเชิญผ้าสไบพระราชทานในขบวนประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด/องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด/อสม. พ่อค้า ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหินดาด วันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ฉบับที่ ๒) วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
  วันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด วันจันท์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด เวลา ๑๕.๐๐ น.
ประชุมปรึกษาการจัดงานโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนาเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒)วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 25 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 44.197.111.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,951,246

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.