สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินดาดท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันอังคาร ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ วันพุธ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
งานประเพณ๊ลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การแข่งกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
บรรยากาศการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท วันศุกร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยเก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ตัดหญ้า/กิ่งไม้ ชุมชนหินดาด
เทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายกฤชพล แสงสุนานนท์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ร่วมพิธีแห่อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ณ บ้านฉาง
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
โครงการชุมชนสะอาด ประชาชนปลอดโรค วันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนโนนจำปา - หัวทำนบ วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนป่าสงวน วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนศิลาประชารักษ์ วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนหลุมดิน วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนเพชรเจริญ วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 กันยายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.236.46.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,946,813

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.