สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
Tel. 083-966-9719
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เก็บขยะบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาดถึงหน้าปณิธาน วันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะ/ตัดหญ้า ริมฝั่งถนนซ้าย/ขวา ถนน หมายเลข ๒๐๖ และ ๒๒๖ และบริเวณถนนอร่อย ชุมชนป่าสงวน วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะ/ตัดหญ้า ริมฝั่งถนนซ้าย/ขวา ถนน หมายเลข ๒๐๖ และ ๒๒๖ วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรมเคลื่อนขบวนอัญเชิญผ้าสไบพระราชทานในขบวนประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด/องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด/อสม. พ่อค้า ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหินดาด วันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ฉบับที่ ๒) วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
  วันท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด วันจันท์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด เวลา ๑๕.๐๐ น.
ประชุมปรึกษาการจัดงานโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนาเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒)วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนป่าสงวนเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒)วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 31 มกราคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.138.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,408,137

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.