สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมลานกีฬาภายในเทศบาลตำบลหินดาด
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ ชุมชนเพชรเจริญ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี ๒๕๖๓
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
ประชุมปรึกษาหารืองานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
ประชุมหาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยห้วยใจ"
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤาภาคม 2563
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤาภาคม 2563  
พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ
พิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย 
กิจกรรม กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอห้วยแถลง วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสา วันสำคัญของชาติไทย "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย"
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณ ถนนสายหลัก ถนนในหมู่บ้าน
กิจกรรม "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" -กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน -กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ปลูกสวนป่าต่างๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๒ แห่ง รับการตรวจนิเทศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
กิจกรรม "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,003,287

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.