สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานกิจการสภา
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
e-planNacc
บริการออนไลน์
เฟสบุ๊กเทศบาล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 21 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  มอบหมายให้นางสุพิน  จิตเเกล้ว รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนเพชรเจริญ 
วันที่ 20 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ 
วันที่ 20 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนเมืองเพชร
วันที่ 19 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนศิลาประชารักษ์ 
วันที่ 18 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนหลุมดิน 
วันที่ 13 กันยายน 2566   นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเปิดโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  ณ ศาลาชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด   เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 (ส่วนภูมิภาค)ณ เอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา
วันที่ 5 - 7กันยายน 2566  เวลา 17.00 - 19.00 น.  นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหมายให้ นางสุพิน จิตแกล้ว  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล นางสาวนภสร ภูบาลชื่น  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางวิมลรัตน์ วิลัยกลาง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  นางขวัญเรือน วงศ์พระลับ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  นางปฏิมา สินโทรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นางสาวกรรณิกา ชาชำนาญ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวฉัตรพร พุทธิชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  นายบุญยัง โฉมเฉลา  งานปฏิบัติงาน EMS  และ นายเชิดอรุณ ชูตระกูล  งานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ซักซ้อมทำความเข้าใจในการเลือกคณะกรรมการชุมชน ณ ศาลาชุมชนทุกชุมชน
วันที่ 8 กันยายน 2566   เวลา 09.00 น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด           เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR) ถึงเวลาที่ทุกคนต้องทำได้              ณ โรงเรียนบ้านหินดาด 
วันนที่ 24 เมษายน 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
วันนที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด  ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยฯ โดยวิทยากรจาก นายประกอบ  เอี้ยงแสนเมือง  ผอ.รพสต. หินดาด  
วันที่ 29 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30น. นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลทับสวาย เทศกาลอาหารถิ่นกินของอร่อย ณ ศาลา SML ตำบลทับสวาย โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเจริญ พระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น.นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพสกนิกรชาวเทศบาลตำบลหินดาดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลหินดาด ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนหินดาดวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด ประธานชุมชน และประชาชนเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมโครงการฯ ณ วัดอุทัยมัคคาราม ตำบลหินดาด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566   นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง นายชอบภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ประชาชนร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเเละพัฒนาปรับภูมิทัศน์เเหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566  
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการจัดโครงการปล่อยพันธ์ุปลาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 12 เมษายน 2567
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
E-service
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.143.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,651,096

            
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.