สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายนรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการจัดโครงการปล่อยพันธ์ุปลาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางรัชนีกร  เกษเมธีการุณ ประธานในพิธีเปิด“โครงการแว่นตาผู้สูงอายุ ขอเเว่นตาให้ผู้สูงอายุยากไร้  ประจำปี พ.ศ. 2566”พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  ประธานชุมชนและพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการฯ
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเเละพนักงานเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมเปิดโครงการทำหมันสุนัขเเละเเมว 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปหัตกรรม อาหารประจำถิ่น นายสมศักดิ์  พานิชยกุล
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภาษาและวรรณกรรม นายบุญช่วย  พานิชยกุล
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรม
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตร
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปหัตถกรรม
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาในที่โล่งเเจ้งเเละงดเผาเศษวัชพืช เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน
ภาพการอบรมโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประจำปี 2566
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ 2566              กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลหินดาด ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในชุมชน  วัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด  ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
;วันที่ 15 มิ.ย.2566  นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากประชาชนทั้ง 9 ชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินดาด เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ณ.ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดมอบหมายให้นางรัชนีกร เกษเมธีการุณรองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด  เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 “  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว 
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนหินดาดวิทยา
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง ประธานในพิธีเปิด“โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566”พร้อมด้วยนายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณพื้นที่ป่าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 ชุมชนป่าสงวน

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,002,942

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.