สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เกมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
กิจกรรมเสรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
กิจกรรมตอนเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
กิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
โครงการงานประเพณีสงกรานต์และพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒
จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เก็บขยะบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาดถึงหน้าปณิธาน วันพุธ ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะ/ตัดหญ้า ริมฝั่งถนนซ้าย/ขวา ถนน หมายเลข ๒๐๖ และ ๒๒๖ และบริเวณถนนอร่อย ชุมชนป่าสงวน วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เก็บขยะ/ตัดหญ้า ริมฝั่งถนนซ้าย/ขวา ถนน หมายเลข ๒๐๖ และ ๒๒๖ วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
กิจกรรมเคลื่อนขบวนอัญเชิญผ้าสไบพระราชทานในขบวนประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด/องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด/อสม. พ่อค้า ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหินดาด วันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ฉบับที่ ๒) วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.91.62.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,011,460

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.