สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายกฤชพล แสงสุนานนท์
Tel. 098-935-6445
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมกับเทศบาลตำบลหินดาด นำโดย นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรี นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ นางสุพิน  จิตแกล้ว รองนายก ฯ และนางปฎิมา  สินโทรัมย์ พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน ทต. หินดาด ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหินดาด ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด มอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น (โดยใช้งบประมาณส่วนตัว) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหินดาด
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นำโดย นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกล้างถนนชุมชนหินดาด ชุมชนโนนสง่า ชุมชนโนนจำปา
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายอำเภอห้วยแถลง ปศุสัตว์อำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมกันควบคุมและป้องกันโรคลิมปี สกินในโค ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหินดาด เป็นการเร่งด่วน
วันที่ 16/มิ.ย./64 นายชอบ  ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดพร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ได้ส่งมอบรถเข็นแบบวีลแชร์สำหรับผู้พิการราย นางหนู  จำปี โดยการประสานงานของกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบออกใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต สำรวจกิจการ ร้านค้า โดยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกสำรวจตามเเบบคำร้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  12  พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด (ครั้งแรก) วันที่  5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหินดาด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564                                                       นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด ได้มอบชุด PPE จำนวน 12 ชุด พร้อมด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 12 ชิ้น สำหรับพนักงานปฏิบัติการประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน EMS โดยใช้งบประมาณส่วนตัว

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
2526 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 กันยายน 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.201.95.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,221,680

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.