ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
เฟสบุ๊กเทศบาล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน กำนันตำบลหินดาด ผู้ใหญ่บ้านโครงการปล่อยพันธ์ปลาและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด 
โครงการปล่อยพันธ์ปลาและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด 
การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง กิจกรรมการให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินดาด
การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนศิลาประชารักษ์ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ณ ศาลาชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ณ ศาลาชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา
วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายชอบ ภิญโญ นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเเละพนักงานเทศบาลตำบลหินดาด ร่วมเปิดโครงการทำหมันสุนัขเเละเเมว 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปหัตกรรม อาหารประจำถิ่น นายสมศักดิ์  พานิชยกุล
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภาษาและวรรณกรรม นายบุญช่วย  พานิชยกุล
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรม

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
ทำเนียบบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.72.194
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,766,524

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.