สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายกฤชพล แสงสุนานนท์
Tel. 098-935-6445
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก     ข้อมูลผู้บริหาร 

ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร  


นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 081-790-3454


นางสุพิน จิตแกล้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 06-4564-6971


นางรัชนีกร เกษเมธีการุณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 081-877-8262


นายใหม แนมขุนทด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 097-987-3278


นายสุนันท์ ปัดตาละคะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
โทรศัพท์ : 063-038-6837


นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 089 -844-3590


นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 083-966-9719


นายชัยยง พิลาพอง
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ : 082-848-4140


นายเอนก พันธุ์ศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-955-9869


นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 081-878-7101


นางสาวธนพร ขาวสระ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ : 089-189-2188


นางสาวนภสร ภูบาลชื่น
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 081-073-5125


นางอรวียา พิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 090-260-1190


นางสาวภาวินี ทึมกระโทก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 094-518-8529
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.233.217.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,183,356

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.