สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc


  หน้าแรก     หัวหน้าส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ  


นายกฤชพล แสงสุนานนท์
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 089 -844-3590


นายณัฐพงษ์ สุรีย์รัชศิรดา
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 083-966-9719


นายชัยยง พิลาพอง
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ : 082-848-4140


นายเอนก พันธุ์ศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-955-9869


นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเกสรา สิรินันทภัทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ : 084-970-3818


นางปฏิมา สินโทรัมย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 087-834-0044


นางอรวียา พิเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 090-260-1190


นางสาวภาวินี ทึมกระโทก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 094-518-8529
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,016,886

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.