สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc


  หน้าแรก     สภาเทศบาล 

สภาเทศบาล
สภาเทศบาล  


นายคม ปานกลาง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นายแดง เอสันเทียะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นายพล ประจันทะสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นายวุฒิชัย ครองเมืองเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นายวิโรจน์ สระทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นายสมชาย กุดสระน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นางสาวดวงใจ ศีรโพธิ์กลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นายสุรัส มูลตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นายปวีณวัชร ค้าดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นายบุถึง ดั่งขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นางลำยอง นิพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นางสาวณัฐรินท์ แก่นฝาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินดาด


นางสาวสุภาวดี พยัคฆกุล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหินดาด
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 2122
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 มกราคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,016,869

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.