สาส์นจากผู้บริหาร

นายชอบ ภิญโญ
Tel. 081-790-3454
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด

นายกฤชพล แสงสุนานนท์
Tel. 098-935-6445
ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
บริการออนไลน์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
งานกิจการสภา
e-planNacc
เฟสบุ๊กเทศบาล


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  
     

ประกาศ ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์ จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดแนบท้าย

  1. วิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยผู้เสนอราคาสามารถยื่นใบเสนอราคา โดย คณะกรรมการจะพิจารณาราคาที่เสนอที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด
  2.  การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจะทำการขายในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2565

โดยยื่นเสนอราคา ในวันที่   21 กุมภาพันธ์  2565   ตั้งแต่เวลา    10.00 น. – 12.00 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

  1. ในวันที่ขาย ผู้ที่เสนอราคาได้ จะต้องจ่ายเงินตามมูลค่าที่เสนอได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่

ตกลงราคาและจะต้องขนย้ายพัสดุดังกล่าวออกจากบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ชำระเงิน

  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้นำสำเนาหลักฐานได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร

อื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการรับรองความถูกต้องแสดงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

  1. ผู้ซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ตลอดจนการขนย้ายพัสดุเอง
  2. ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กา

สิงห์ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-435-0170-4 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

                                                                   

  ประกาศ       ณ     วันที่     14       เดือน     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

 

 

 

สวัสดิ์ อินธิแสง

 (นายสวัสดิ์ อินธิแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

 ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
วันที่ประกาศ : 2565-02-14

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 100.25.42.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,224,585

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร
E-service
กองคลัง
แบบสอบถาม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แจ้งร้องเรียนการทุจริต
            
 
เทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ ๓๕๕ หมู่ที่ ๑ ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐
Tel : ๐๔๔-๙๕๐-๔๓๘   Fax : ๐๔๔-๙๕๐-๔๕๕
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.