หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อน

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหินดาดสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ...
 ออกพ่นหมอกครัวประจำปี 2559 ...
 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 2559 ...
วัน Big Cleaning Day ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎมหายเกี่ยวกับสิ้งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     
มารู้จัก...ไอโอดีนกันดีกว่า โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักง...     จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
ประกาศกำหนดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ี 8 (จากบ้านนางเค...     จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายจากวัดบ้านหนองโดน ถึงคุ้มหนองโดนน้อย บ้านหนองโดน ห...     จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย...     จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล..สายรอบหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายพัฒนา...     จำนวนผู้เข้าชม 165 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกถนนลาดยางโนนปักเสา ถึง บ้านนางอัมพร บริบูรณ์ บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 172 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกสนามม้า บ้านโนนสำราญหมู่ที่ 1 เชื่อม บ้านกอก ...     จำนวนผู้เข้าชม 175 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยพลวงโพธิ์ 2 (บ้านประธานบรรชา แสงชนะ) ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา บ้า
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ จากสี่แยกศาลาถึงทางแยกไปชุมชนโนนจำปา-หัวทำนบ ชุมชนหินดาด บ้านหินดา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน 81-0544 จันทบุรี (1 ธ.ค. 59)
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยแจะ และซอยประสารทองเชื่อม หมู่ที่ 5
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิสุทธิแพทย์ หมู่ที่ 5 และซอยเนินตั๋ง 3/1 หมู่ที่ 10
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 บ้านแห่
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่1/2560โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านผักกาดหญ้า
   ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสามัคคี หมู่ที่ 2 และก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนาก หมู่ที่ 3
   ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยวัดเกาะตะเคียน หมู่ที่ 1
   ประกาศราคากลางปูแอสฟัลท์ติก ซอยแสบใจ 2 และซอยปลาทอง หมู่ที่ 12
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะขวาง ซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะขวาง
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลเจ้าต้นกระรอก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะขวาง
ข่าวย้อนหลัง
 
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอสด์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอสด์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  

 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหินดาด  กำหนดแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2559  ในวัน พฤหัสบดี ที่  4  กุมภาพันธ์  2559  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่  ของเทศบาลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล   ดำเนินการแจกจ่ายให้ถึงมือผู้รับ  เป็นประจำทุกเดือน

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.23.50.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 332,625

มกราคม 2555
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 ธันวาคม 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0438  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort