หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อน

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ประชุมการจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินดาด ...
 ตอนรับผู้อำนวยการคลัง ...
นายอำเภอออกเยี่ยมเทศบาลตำบลหินดาด ...
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560    ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
     
แผนดำเนินงานปี 60 
     
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบ...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 2 (จากที่นานางอัมพร ถาวรชน ...     จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายบุญชู ...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ 3 (จา...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...     จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมไม้ไผ่ สายเกาะขวางซอย1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะขวาง โดยจ้างเหมาแรงงาน
   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสบใจ - สระตาปลูก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านพังตรุ หมู่ที่ 1
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านเบญพาด หมู่ที่ 6
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านทุ่งสาวน้อย หมู่ที่ 9 อำเภอพนมทวน
   ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายบ้านนายหยัด มาลาเล็ก (ช่วงที่ 2 ) ตำบลโพรง
   โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.
ข่าวย้อนหลัง
 
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอสด์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอสด์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  

 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลหินดาด  กำหนดแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2559  ในวัน พฤหัสบดี ที่  4  กุมภาพันธ์  2559  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  โดยเจ้าหน้าที่  ของเทศบาลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล   ดำเนินการแจกจ่ายให้ถึงมือผู้รับ  เป็นประจำทุกเดือน

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.158.248.219
คุณเข้าชมลำดับที่ 385,613

มกราคม 2555
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด
เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ถนนราชสีมา-บุรีรัมย์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
Tel : 0-4495-0438  Fax : 0-4495-0455
Email : municipality@hindadcity.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort adıyaman escort konya escort ordu escort